ضوابط  راه پله و آسانسور برای زمین های زیر ۲۰۰ متر مربع

طبق پیوست ۲ مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ، حداقل ابعاد مفید چاله آسانسورهای ۴ نفره نیمه اتوماتیک ، عرض ۱۴۰ وطول ۱۶۰ سانتیمتر درنظر گرفته شده است . که باتوجه به اینکه طبق ضوابط ابلاغی ابعاد مفید چاه آسانسور۱۶۰*۲۰۰ سانتیمتر میباشد ، ابعاد مفید ۱۴۰*۱۶۰ سانتیمتر برای املاک ریزدانه با مساحت سند حداکثر ۲۰۰ مترمربع ویاکمتر ، ملاک قرار گیرد .
۲- طبق بند ۳-۱-۴-۴-۴ مبحث سوم  مقررات ملی ساختمان ، راه پله باید دست کم ۱۱۰ سانتیمتر عرض مفید داشته باشد ، مگرآنکه مجموع تعدادمتصرفان تمام طبقات استفاده کننده از راه پله کمتر از ۵۰ نفر باشد که دراینصورت عرض مفید می تواند به حداقل ۹۰ سانتیمترکاهش داده شود . لذا چنانچه مساحت سند حداکثر ۲۰۰ مترمربع ویا کمترباشد ، و ساختمان مربوطه نیز حداکثر تا ۵ سقف و با اسکلت فلزی طراحی گردد وتعداد کل ساکنین آن نیزکمتر از ۵۰ نفر باشند ، عرض پاگرد میانی ، یک متر(که پله ای درپاگرد قرار نگیرد) و عرض پاگرد در ورودی آپارتمان (هم تراز با سطح واحد) ۱٫۲۰ متر، ابعاد مفید و تمام شده راه پله ( به هنگام بهره برداری) ۲* ۴٫۶۰ متر درنظر گرفته شود .
ضمناً ارتفاع هرپله نیز حداکثر تا ۱۸ سانتیمترقابل قبول باشد . بدیهی است ساختمانهای مشمول رعایت ضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی از مفاد این متن مستثنی میباشند ومیبایست ضوابط مربوط به آنان کمافی السابق رعایت گردد .
۳- املاکی که پس از رعایت براصلاحی ، حداکثر بر۶متر و مساحت آن حداکثر ۲۰۰ مترمربع وکمتر می باشد علاوه بررعایت مفاد بند ۱ و ۲ این دستورالعمل، الزامی به تامین لابی نداشته باشد .
شایان ذکر است دررابطه باعدم اجرای لابی انخاذ تدابیر ایمنی و حفاظتی لازم جهت جلوگیری و کاهش آثار تخریبی درزمان وقوع حریق، ضروری می باشد .

ضوابط راه پله و آسانسور جهت زمینهای بالاتر از ۲۰۰ متر

با ادغام ضوابط معلولین و آسانسور و ایمنی و آتش نشانی در مورد راه پله و آسانسور مورد نیاز در طرح های مسکونی به نتایج زیر میرسیم :

۱ – ابعاد داخل به داخل باکس راه پله ۲۴۰ در ۴۸۰ سانتیمتر. ( ضمنا چشم پله نداشته باشد برای جلوگیری از دودکش شدن باکس راه پله . )

۲ – ابعاد داخل به داخل باکس آسانسور ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر.

۳ -  لابی جلوی آسانسور ۱۵۰ در ۱۵۰ سانتیمتر.

۴ – در صورتیکه در هر طبقه تا چهار واحد مسکونی داشته باشیم یک واحد راه پله و آسانسور کافی است .

۵ – در صورتیکه در هر طبقه  بیشتر از چهار واحد مسکونی داشته باشیم حداقل دو واحد راه پله و آسانسور.

۶ – ارتفاع پله ۱۷ سانتیمتر وعرض کف پله ۳۰ سانتیمتر و دیوار دور تا دور باکس راه پله و باکس آسانسور ۲۰ سانتیمتر .

برای ارائه نقشه های کامل یک  پرو‍ژه مراحل زیر بایستی انجام شود :

اولین مرحله :  ( مربوط به کارفرماست )

پس از انجام مراحل اولیه عقد قرارداد  زمین محل اجرای پروژه  طی صورتجلسه ای به طراح یا مشاور داده می شود.

مرحله دوم:  ( فاز صفر )

شامل مطالعات فاز صفر پروژه ,اطلاعات اولیه , اقلیم , خصوصیات و استانداردها و ضوابط  مورد نیاز طرح می باشد .

مرحله سوم : ( فاز یک )

طراحی فاز یک بر اساس نتایج حاصله از بررسی ها و تجزیه و تحلیل سایت مورد نظر می باشد .

این مرحله شامل طراحی پلان , نما و مقطع و محوطه سازی می باشد .

مرحله چهارم : ( فاز دو)

پس از تائید نقشه های فاز یک ( معماری ) , برای طراحی و محاسبات سازه ای و تاسیسات الکتریکال و مکانیکال  تحویل مهندسین عمران و مکانیک و برق داده می شود.

پس از تائیدیه نهایی نقشه های معماری , سازه و تاسیسات مرحله نهایی , طراحی نقشه های اجرایی پس از انطباق نقشه های سازه و تاسیسات با نقشه های معماری می باشد.

مرحله پنجم : ( فاز سه )

این مرحله مرحله اجرا و نظارت میباشد.

 

ضوابط نورگیری و پاسیو یا حیاط خلوت

۱ -  ضوابط نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی ۲۰۰ متر مربع

۲ – ضوابط نورگیری در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع

 

۱ -  ضوابط نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی ۲۰۰ متر مربع

 

حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی ۲۰۰ متر مربع برای فضاهای اصلی معادل ۶%  ( شش درصد ) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامیست .

( به اطاق های خواب و هال و نشیمن و پذیرایی و ناهارخوری فضاهای اصلی میگویند . )

 

حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی ۲۰۰ متر مربع برای فضاهای فرعی معادل ۳%  ( سه درصد ) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر  ۲ متر الزامیست. ( به آشپزخانه و انباری فضای فرعی میگویند . )

 

۲ - ضوابط نورگیری در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع

 

حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع برای فضاهای اصلی معادل ۱۲ متر مربع و حداقل بعد نورگیر ۳ متر الزامیست .

( به اطاق های خواب و هال و نشیمن و پذیرایی فضاهای اصلی میگویند . )

 

حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع برای فضاهای فرعی معادل ۶ متر مربع و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامیست .

در صورتیکه از یک نورگیر دو یا چند واحد مسکونی مستقل نورگیری میکنند :

فاصله دوپنجره  فضای اصلی روبروی هم ۶ متر الزامیست .

فاصله دوپنجره  فضای فرعی روبروی هم ۴ متر الزامیست .

فاصله دوپنجره ، یک فضای اصلی ویک فضای فرعی روبروی هم ۴ متر الزامیست .

 

ضوابط ابعاد و مساحتهای نورگیر و حیاط خلوت های مذکور برای ساختمانهای معمولی تا پنج طبقه مسکونی ملاک عمل میباشد .

 

 

نحوه محاسبه مساحت نورگیرها

اول اینکه رعایت ابعاد و مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها برای نورگیری فضاهای مسکونی یا اداری طبق توضیحات مطالب قبلی الزمیست . در صورت رعایت ابعاد و مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها  مساحت آنها از مساحت زیربنای ساختمان کسر میشود.

برای محاسبه مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها  در صورتیکه این نورگیر وسط ساختمان باشد مساحت داخل به داخل نورگیر ( بدون دیوار ) حساب میشود و از مساحت زیربنای  ساختمان کسر میشود.

در صورتیکه یک یا چند ضلع این نورگیر منتهی به حیاط همسایه یا ساختمان همسایه باشد مساحت دیوارهای منتهی به حیاط همسایه یا ساختمان همسایه و درز انقطاع جزو مساحت نورگیر حساب میشود و از مساحت زیربنای  ساختمان کسر میگردد.

برای توضیح بیشتر میتوان گفت که این نورگیرها که طبق ضوابط احداث میشوند به عنوان فضای باز مانند حیاط  تلقی میشوند .

دیوارهای حیاط منتهی به همسایه ها نیز جزو زیر بنای ساختمان  محاسبه نمیشود. همچنین در صورتیکه در تعبیه نورگیرهای واحدهای مسکونی،شرایط زیر رعایت شده باشد مساحت نورگیرها یاپاسیوها جزء زیربنا محسوب نمی گردند.

۱ – نورگیر اتاقهای اصلی مانند اتاق خواب و پذیرایی با مساحت ۱۲مترمربع، باحداقل عرض ۳متر.

۲ – نورگیر آشپزخانه بامساحت ۶مترمربع، باحداقل عرض ۲متر.

۳ -نورگیر سراسری در پلاکهای شمالی بامساحت کمتر از ۲۰۰ مترمربع، باحداقل عرض ۲متر.

بدیهی است نورگیر اتاقهای اصلی که مساحت آن بیشتر از ۶% مساحت زمین و همچنین نورگیر آشپزخانه که مساحت آن از ۳% مساحت زمین بیشتر باشد نیز جزء زیربنا محسوب نمی گردد.

 

 

ضوابط  پیش آمدگی های به گذر :

احداث پیش‌آمدگی  در گذرهای کمتر از ۱۲ متر مقدور نمی‌باشد.

احداث پیش‌آمدگی در خیابان‌های ۱۲ متر تا ۲۰ متر به عمق ۸۰ سانتی‌متر و برای خیابان‌۲۰ متر به بالا به عرض ۱۲۰ سانتی‌متر مجاز می‌باشد.

ارتفاع پیش‌آمدگی نسبت به کف پیاده‌رو، نباید از ۳٫۵۰ متر کمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراکم محسوب خواهد شد.

پیش‌آمدگی روی پخ دوگذر در محدوده سند مالکیت، به میزان حداکثر ۱٫۵۰ متر عمود بر پخ و به شرط رعایت  ۳٫۵۰ متر ارتفاع از کف پیاده‌رو بلامانع است.

 

لازم به ذکر است بنا به بخشنامه جدید شهرداری تهران کل مساحت بالکن ها جزو مساحت بنای مفید محاسبه میگردد.
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد